BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập, không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân/tổ chức hay bên thứ 3.

2. Chính sách liên kết

Vaylaithap24h.com cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính. Không là bên cung cấp các sản phẩm.

Các sản phẩm hiển thị trên trang website vaylaithap24h.com dẫn đến website của bên thứ 3.

Mọi thông tin của bạn, hay các thắc mắc, khiếu nại sản phẩm do bên thứ 3 nêu trên bảo mật, giải quyết theo chính sách riêng.

Cám ơn bạn!