Lãi Gửi Tiết Kiệm Online Ngân Hàng Nào Cao Nhất, Tốt Nhất (11/2023)

Mục lục

Gửi tiết kiệm online Ngân hàng nào cao nhất có lẽ là câu hỏi chung của không ít người đang có khoản tiền nhàn rỗi mong muốn tìm được Ngân hàng uy tín có lãi suất huy động tiền gửi cao để gửi tiết kiệm.

Cùng chúng tôi cập nhật các sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất tại Việt Nam trong bài viết sau nhé!

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào cao nhất - Lãi tốt nhất

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào cao nhất – Lãi tốt nhất

1. Gửi tiết kiệm online Ngân hàng nào cao nhất (11/2023)

Gửi tiết kiệm Ngân hàng nào cao nhất – Agribank

Gửi tiết kiệm ngân hàng nào tốt nhất, lãi suất cao nhất thì không thể không đề cập Ngân hàng Agribank tại đây:

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Agribank
Không kỳ hạn 0.3%
1 tháng 4.1%
2 tháng 4.1%
3 tháng 4.4%
4 tháng 4.4%
5 tháng 4.4%
6 tháng 4.8%
7 tháng 4.8%
8 tháng 4.8%
9 tháng 4.8%
10 tháng 4.8%
11 tháng 4.8%
12 tháng 6.4%
13 tháng 6.4%
15 tháng 6.4%
18 tháng 6.4%
24 tháng 6.4%
Tiền gửi thanh toán 0.3%

Gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao – Oceanbank

Gửi online ngân hàng nào cao nhất thì Oceanbank là gợi ý khá tốt cho những ai có tiền nhàn rỗi, cùng xem bảng lãi suất mới nhất hiện nay:

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm Oceanbank
1 tháng 3.60
2 tháng 3.60
3 tháng 3.95
4 tháng 3.70
5 tháng 3.95
6 tháng 6.00
7 tháng 5.60
8 tháng 5.70
9 tháng 5.70
10 tháng 5.80
11 tháng 5.90
12 tháng 6.55
13 tháng 6.60
15 tháng 6.60
18 tháng 6.60
24 tháng 6.60
36 tháng 6.60

Gửi tiết kiệm ngân hàng nào tốt nhất – BIDV

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng BIDV

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng BIDV

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm BIDV
1 tháng 4.1%
2 tháng 4.3%
3 tháng 4.4%
5 tháng 4.8%
6 tháng 5.0%
9 tháng 5.8%
12 tháng 6.2%
13 tháng 6.5%
15 tháng 6.5%
18 tháng 6.5%
24 tháng 6.5%
36 tháng 6.7%

Gửi tiết kiệm Ngân hàng nào lãi suất tốt nhất – VietinBank

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Vietinbank
1 tháng 3,1%
2 tháng 3,1%
3 tháng 3,6%
4 tháng  4,5%
5 tháng 4,5%
6 tháng 5,0%
7 tháng 5,1%
8 tháng  5,2%
9 tháng  5,2%
10 tháng 5,7%
11 tháng 5,7%
12 tháng 5,8%
13 tháng 6,1%
18 tháng 6,3%
24 tháng 6,5%
36 tháng 6,7%

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi cao nhất – Vietcombank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Vietcombank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Vietcombank

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng Vietcombank
1 tháng 3%
2 tháng 3%
3 tháng 3.30%
6 tháng 4%
9 tháng 4%
12 tháng 5.50%
24 tháng 5.30%
36 tháng 5.30%

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào cao nhất – VPBank

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online cao nhất Ngân hàng VPBank
<300 triệu 300 – < 3 tỷ 3 tỷ – < 10 tỷ 10 tỷ – < 50 tỷ ≥ 50 tỷ
1 tháng 3.45 3.55 3.65 3.65 3.65
2 tháng 3.45 3.55 3.65 3.65 3.65
3 tháng 3.50 3.60 3.65 3.85 3.85
4 tháng 3.50 3.60 3.80 3.85 3.85
5 tháng 3.50 3.60 3.80 3.85 3.85
6 tháng 4.80 5.00 5.00 5.10 5.10
7 tháng 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20
8 tháng 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20
9 tháng 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20
10 tháng 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20
11 tháng 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20
12 tháng 5.10 5.30 5.30 5.40 5.60
13 tháng 5.10 5.30 5.30 5.40 5.60
15 tháng 5.20 5.40 5.40 5.50 5.60
18 tháng 5.20 5.40 5.40 5.50 5.60
24 tháng 5.20 5.40 5.40 5.50 5.70
36 tháng 5.20 5.40 5.40 5.50 5.70

Lãi suất gửi tiền online Ngân hàng cao nhất – MB Bank

Gửi tiết kiệm trực tuyến trên app Ngân hàng MB Bank

Gửi tiết kiệm trực tuyến trên app Ngân hàng MB Bank

Kỳ hạn Gửi tiết kiệm online Ngân hàng MB Bank Ghi chú
1 tháng 2.9%
2 tháng 3%
3 tháng 3.4%
4 tháng 3.4%
5 tháng 3.5%
6 tháng 4.44% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
7 tháng 4.4%
8 tháng 4.4%
9 tháng 4.6%
10 tháng 4.7%
11 tháng 4.7%
12 tháng 5.39% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
13 tháng 5.7%
15 tháng 5.6%
18 tháng 6.1%
24 tháng 5.75% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
36 tháng 6.6%

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng ngân hàng nào tốt nhất – Techcombank

Gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank Gửi tiết kiệm tại Quầy Gửi tiết kiệm Online
1 tháng 3.3 4.2
2 tháng 3.0 4.2
3 tháng 3.8 4.4
4 tháng 3.25 4.4
5 tháng 3.25 4.4
6 tháng 4.9 4.8
7 tháng 4.5 5.1
8 tháng 4.5 5.1
9 tháng 5.0 5.1
10 tháng 4.5 5.1
11 tháng 4.5 5.9
12 tháng 5.8 6.5
13 tháng 5.2 6.7
24 tháng 5.9 7.1
36 tháng 5.9 7.1

Lãi gửi tiết kiệm online ngân hàng nào cao nhất – ACB

Gửi tiết kiệm online Ngân hàng Á Châu

Gửi tiết kiệm online Ngân hàng Á Châu

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng ACB
< 200 triệu 200 – < 500 triệu 500 triệu – < 1 tỷ 1 tỷ – < 5 tỷ ≥ 5 tỷ
1T – <2T 3,95 3,95 3,95 4,00 4,00
2T – <3T 4,00 3,95 4,00 4,00 4,00
3T – <6T 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
6T – <9T 4,80 4,85 4,90 5,20 5,20
9T – <12T 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10
12T 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng tốt nhất – SHB

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng SHB
1 tháng 3.8
2 tháng 3.9
3 tháng 4
4 tháng 4
5 tháng 4
6 tháng 6.6
7 tháng 5.7
8 tháng 5.7
9 tháng 6.7
10 tháng 5.85
11 tháng 5.85
12 tháng 6.9
15 tháng 6.9
18 tháng 7
24 tháng 6.6
36 tháng 6.7

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online Ngân hàng nào cao nhất – Sacombank

Hướng dẫn gửi tiết kiệm Ngân hàng Sacombank lãi cao

Lãi gửi tiết kiệm online trên app Sacombank được tăng 0.5% lãi suất

Lãi gửi tiết kiệm online trên app Sacombank được tăng 0.5% lãi suất

Kỳ hạn Gửi tiết kiệm online Ngân hàng Sacombank
Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng (%/năm)
1 tháng 3.60% 3.60%
2 tháng 4.00% 3.99%
3 tháng 4.00% 3.99%
4 tháng 4.00% 3.98%
5 tháng 4.00% 3.97%
6 tháng 5.20% 5.17% 5.14%
7 tháng 5.20% 5.13%
8 tháng 5.20% 5.12%
9 tháng 5.20% 5.13% 5.11%
10 tháng 5.20% 5.10%
11 tháng 5.20% 5.09%
12 tháng 6.20% 6.06% 6.03%
15 tháng 6.50% 6.30% 6.27%
18 tháng 6.50% 6.25% 6.22%
24 tháng 6.70% 6.34% 6.30%
36 tháng 6.80% 6.24% 6.20%

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng TPBank

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng TPBank
1 tháng 3.30
3 tháng 3.55
6 tháng 5.45
12 tháng 5.95
18 tháng 6.15
24 tháng 6.15
36 tháng 6.15

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng VIB

Kỳ hạn Gửi tiết kiệm online Ngân hàng VIB
Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ Từ 3 tỷ trở lên
< 1 tháng 0.20% 0.20% 0.20%
1 tháng 3.40% 3.50% 3.50%
2 tháng 3.50% 3.60% 3.60%
3, 4, 5 tháng 3.60% 3.70% 3.70%
6 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
7 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
8 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
9 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
10 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
11 tháng 5.20% 5.30% 5.30%
15 tháng 5.60% 5.70% 5.70%
18 tháng 5.70% 5.80% 5.80%
24 tháng 5.80% 5.90% 5.90%
36 tháng 5.80% 5.90% 5.90%

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng SeABank

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng SeABank
1 tháng 3.70   %
2 tháng 3.70   %
3 tháng 3.70   %
4 tháng 3.70   %
5 tháng 3.70   %
6 tháng 6.05   %
7 tháng 5.90   %
8 tháng 5.95   %
9 tháng 6.00   %
10 tháng 6.05   %
11 tháng 6.10   %
12 tháng 6.35   %
13 tháng 6.45   %
15 tháng 6.30   %
18 tháng 6.32   %
24 tháng 6.35   %
36 tháng 6.42   %

Lãi suất gửi tiết kiệm online Ngân hàng OCB

Tiết kiệm online đa kỳ hạn trên app của OCB

Tiết kiệm online đa kỳ hạn trên app của OCB

Kỳ hạn Lãi gửi tiết kiệm online Ngân hàng OCB
Không kỳ hạn 0.1
1 tháng 3.8
3 tháng 3.85
6 tháng 6.2
9 tháng 6.4
12 tháng 6.5
13 tháng 0
15 tháng 6.55
18 tháng 6.6
21 tháng 6.65
24 tháng 6.7
36 tháng 6.75

2. Ưu điểm gửi tiết kiệm online Ngân hàng

Gửi tiết kiệm online thường được hưởng mức lãi suất cao hơn

Gửi tiết kiệm online thường được hưởng mức lãi suất cao hơn

  • Tăng tính an toàn bảo mật cho khoản tiết kiệm;
  • Cho phép gửi và rút tiền tiết kiệm một cách nhanh chóng;
  • Hưởng lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm truyền thống;
  • Dễ dàng cập nhật thông tin;
  • Hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn;

3. Nhược điểm gửi tiết kiệm online Ngân hàng

9

  • Rủi ro bị hack tài khoản ngân hàng;
  • Nguy cơ lộ thông tin đăng nhập và bị lấy trộm tiền;

4. Hướng dẫn cách gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng

Gửi tiết kiệm online qua app Ngân hàng đơn giản và tiện lợi

Gửi tiết kiệm online qua app Ngân hàng đơn giản và tiện lợi

Sau khi đã biết được gửi tiết kiệm online Ngân hàng nào cao nhất, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước gửi tiết kiệm trên app ngân hàng:

Bước 1: Mở app Mobile Banking/Internet Banking trên điện thoại của bạn lên.

Bước 2: Tiếp theo bạn mở phần Tiền gửi có kỳ hạn và chọn tiếp Gửi tiết kiệm.

Bước 3: Lựa chọn tài khoản ngân hàng muốn trích tiền gửi tiết kiệm. Sau đó nhập số tiền và thời gian gửi phù hợp.

Bước 4: Nhập mã OTP xác nhận và hoàn tất.

5. Câu hỏi ngắn (FAQ)

Tại sao gửi tiết kiệm online lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch?

Các ngân hàng thường khuyến khích gửi tiết kiệm online bởi khách hàng có thể tự mình thực hiện giao dịch mà không cần nhân viên ngân hàng trợ giúp.

Gửi tiết kiệm online Ngân hàng có rút ra được không?

Có, khách hàng có thể chủ động rút tiết kiệm online bất cứ khi nào mình muốn.

Rút tiền gửi tiết kiệm online trước hạn lãi suất như thế nào?

Khi rút tiết kiệm online trước hạn, mức lãi suất nhận được thường rất thấp, rơi vào khoảng 0.1%.

App Ngân hàng nào gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao nhất?

Theo thống kê lãi suất các ngân hàng ở trên. Có thể thấy app ngân hàng gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất là Ngân hàng SHB với mức lãi 6.9%/12 tháng.

Cách gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng lãi suất cao nhất?

Gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất tại Ngân hàng SHB, SCB

Gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất tại Ngân hàng SHB, SCB

Để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng lãi suất cao nhất là SHB, SCB, bạn có thể gửi trực tiếp tại quầy hoặc gửi tiết kiệm online theo các bước hướng dẫn ở trên.

Kết luận

Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi gửi tiết kiệm online Ngân hàng nào cao nhất.

Chúc bạn lựa chọn được ngân hàng phù hợp để gửi khoản tiết kiệm của mình một cách an toàn và đạt lãi suất tối ưu.

Xem thêm:

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 100 triệu đồng/1 năm

Hướng dẫn cách rút tiền gửi tiết kiệm online trước hạn không mất lãi

Rate this post

Leave a Reply

error: Content is protected !!